Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Melding

MER INFO

Jeg var ivrig tegner allerede i 3 års alderen og tegnet Donald. Nå tegner og maler jeg på tradisjonelt vis, lager digitale artwork, designer brosjyrer, magasiner, bøker og annet materiell. Det kreative kombinerer jeg med min erfaring i markedskommunikasjon fra mine 20 år i Sony Norge. Min utstilling på Hennie Onstad Kunstsenter i 1994 hadde tema Frank Zappa.

Ta kontakt via skjemaet

ABOUT ME

I was keen to make drawnings already in age of 3, making Donald Duck illustrations. Now I draw and paint in tradisional way, make digital artwork , do graphic design, magazines, books and other stuff. I combine this with my experience in market communication when I worked for Sony Norway for 20 years ago. My first importent exhibition was my Frank Zappa project in 1994 at the famous gallery Hennie Onstad Kunstsenter near Oslo.

You contact me by filling in the empty boxes