Nikon

Nikon F Photomic- 1962

I 1962 kom Nikon F huset med lysmåler i prismesøkeren, Photomic, som har CdS sensor. Denne søkeren har ingen TTL måling, men en utvendig sensor. Sensoren har mulighet for å skru på en mini linse som gjør at lysmålingen får et smalere målefelt. Det følger  også med en matt skive for direkte lysmåling i stedet for reflekterende måling som er mest vanlig. (Ble produsert 1962-66)

Det var først i 1965 kameraet ble levert med Photomic T med CdS sensor og TTL måling. (Through The Lens). Denne søkeren gjør at du må følge en spesiell prosedyre når du setter på objektivet for at lysmåleren skal lese av riktig, blant annet ved å stille objektiv til f 5,6 før du setter det på kamera. Objektivet var enklest å ta av ved å sette blenderen til f 16. (Ble produsert 1965-66)

I 1967 kom kameraet med Photomic Tn søker, som har TTL senter måling i en 12mm sirkel, 60/40, noe som ble svært suksessfullt. Ellers svært lik forrige Photomic. (Ble produsert 1967-68)

I 1968 kom Photomic FTN, beste lysmåleren som ble brukt frem til 1974. Photomic FTN viser lukkertiden i søkeren til høyre for lysmåleren. Avbildet kamera er med FTN søker fra 1968-69. (Ble produsert 1968 -74).

Når en skifter objektiv med FTN må en vri blender ringen på objektivet fra største til minste verdi en gang, så blir lysmåleren «kalibrert», og største blenderverdi på objektivet (minst tall) blir vist på en mekanisk skala i front av søkeren. Dermed vil lysmåleren vise rett verdi. Dette kalles SAI, semi-automatic aperture indexing. Høyeste ISO verdi er 6400.

You might be interested in …